چه گونه به ورقه اول دستگاه لیزر گوگل برسیم؟

در آفریقا یک شیر برای زنده ماندن دستگاه لیزر می داند که هر روز بایستی از کندترین آهو سریعتر بدود . دسترسی به اولین سکو برای یک تارنما جدید مشقت بار و غیرممکن بنظر میرسد البته شما بایستی در ابتدا هدف خود را حضور در ورقه نخستین گوگل قرار دهید و بعداز دستیابی به آن یک به یک رقبا را پشت سر بگذارید تا به توصیه اول دستگاه لیزر گوگل تبدیل گردید , همچون شیری که هر روز برای زنده ماندن کندترین آهو را شکار می‌نماید .

یکی‌از عوامل تاثیرگذار بر ورود یوزرها از برگه اولیه گوگل به تارنما شما توضیحات کاغذ و شیوه سناریو آن در نتایج جستجوی دستگاه لیزر کاغذ اولیه گوگل است . شما با تالیف توضیحات دلخواه و مرتبط با مطلب می توانید بازدیدکننده بیشتری به سایت خویش جذب نمائید . بدین روش شاید شما در کاغذ اولیه گوگل مرتبه سوم را داشته باشید اما بازدیدتان دستگاه لیزر از درجه دوم هم بیش تر باشد .

امروزه گوگل اهمیت زیادی برای فاکتورهای کیفی در سکو بندی سایت‌ها قائل میگردد . به صورت کلی گوگل درپی ارائه شایسته ترین تجربه کاربری ( UX ) به کاربرانش است . یکی‌از این فاکتورهای با اهمیت , نرخ کلیک یا CTR صفحه ها وب سایت در نتایج جستجوی گوگل است .

هرچقدر سایتی که در صفحه نتایج جستجوی گوگل ظواهر میگردد تیتر و توضیحات جذابی داشته باشد , نرخ کلیک آن و در نهایت رتبه‌اش هم در گوگل ارتقا خواهد یافت . برای این که بدانید گوگل برگه شما را به چه شکلی در نتایج نشان می دهد می‌توانید از مشابه ساز بیان شده بوسیله خود گوگل استفاده کنید . ( کلیک فرمایید richsnippets )
چطور در کاغذ نخستین گوگل بمانیم؟

بعد از کسب منزلت مناسب و حضور در کاغذ نخستین گوگل کار شما تمام نمیشود . شما باید همچنان برای نگهداری این دستگاه لیزر منزلت عملکرد نمایید . برای دست یابی دستگاه لیزر بدین مهم عمل های زیر لازم است :

چند وقت یک بار مطالب خویش را آپ دیت کنید و داده ها تکمیلی به یوزرها ارائه دهید .
مقام مطلب را در کاغذ اول گوگل باز نگری فرمائید و اندازه کلیک یوزرها را با اعداد متوسط نمودار بالا مقایسه فرمائید , در حالتی‌که تعداد کلیک ها پایین است تیتر و توضیحات را بررسی کنید .
برای مطالب خود لینک و پیوند سازی نمائید و در صفحات و وب سایت های دارای ربط آن را معرفی نمائید .
محتوای خود را در شبکه های اجتماعی دستگاه لیزر به اشتراک بگذارید .
ایده ها یوزرها را درباره ی متن خود بپرسید و به صحت دستگاه لیزر پاسخ آنان‌را بدهید &# سایت دستگاه لیزر ;

استاندارد