موادسازنده دارای اهمیت تشکیل‌دهنده‌ی دستگاه لیزر یک صفحه‌ی فرود غالب

عنوان نخستین یا حساس دستگاه لیزر : عنوان صفحه‌ی فرود شما نقش مهمی در متقاعد کردن دستگاه CNC برای کنار گذاشتن نکردن صفحه‌ی فرود و ادامه مراحل تبدیل دارد . برای طراحیسئو یک عنوان مناسب به موارد ذیل دقت فرمائید :

عملکرد فرمائید عبارت “ چه گونه ” را در عنوان خویش به فعالیت ببرید
سؤال بیان نمائید
طنز به جذابیت تیتر شما می افزاید
به آن‌ها برای گزینش مارک خویش ادله ارائه فرمائید
راه‌حلی برای مسائل مخاطبان ارائه دهید

عنوان ثانویه : این عنوان در امر همه‌ی صفحه‌های فرود دستگاه لیزر کاربرد ندارد . عنوان ثانویه در صفحه‌هایی به‌کاربرده می‌شود که تیتر اساسی آن ها طولانی و دستگاه لیزر کلی است و این عنوان برای بازدیدکننده چندان جالب نمیباشد . در‌این‌صورت به‌راحتی می‌توان عنوانی را ذیل عنوان حیاتی بیشتر کرد و از روش آن بازدیدکننده را به ادامه‌ی فرآیند تشویق نمود . به‌این تیتر , عنوان ثانویه دستگاه لیزر گفته می شود .

سفارش مخصوص : توصیه منحصربه‌فردی که ارائه می‌دهید , نوشته صفحه‌ی فرود شما را تشکیل می‌دهد : عملکرد فرمائید در نوشته صفحه‌ی فرود , به سؤال : “ آن چیزی که تولیدها و خدمات ما‌را از دیگر تولید ها و سرویس ها موجود در بازار متمایز می نماید چیست؟ ” جواب دهید .

به این نکته دقت داشته باشید که در متن صفحه‌ی فرود نباید به توضیح این که چرا محصولات و خدمات شما بهترین می‌باشند بپردازید , بلکه باید با مخاطب خود راجع‌به آنچه موردنیاز اوست صحبت کنید .

به‌طورکلی صفحه‌ی فرود بایستی راجع به مخاطب و تجربه و مساله مورد نیاز او باشد , به این ترتیب دستگاه لیزر توصیه میشود در هر جای ممکن ضمیر “ شما ” را به فعالیت ببرید . به مخاطب دستگاه لیزر خویش بگویید که چرا استفاده از محصول ها یا سرویس ها شما به نفع آن‌هاست . این فعالیت منجر می‌شود که کاربر از تجربه‌ی پیش روی خویش مطلع شود و به برقراری ارتباط با وی یاری می نماید .

متن صفحه‌ی فرود شما هرچه کوتاه‌تر باشد , سودمندتر است . عملکرد نمایید توضیحات مختصر و مفیدی در ارتباط با توصیه دستگاه لیزر منحصربه‌فرد خود ارائه فرمایید .

در کل عملکرد کنید نوشته شما ازنظر بصری جالب و قابل‌خواندن باشد . کاربران علاقه‌ای به خواندن متن‌های طولانی و در قالب دستگاه لیزر یک پاراگراف ندارند , زیرا مرور و درک این متن ها , دشوار و زمان‌بر است . به این ترتیب همت فرمایید از موارد تحت در متن‌های خویش بهره فرمایید :

بولت ها
شماره‌ها
خلأ

از تصاویر یا این که هر چیزی که متن را به بخش‌های کوچک‌تر و قابل‌خواندن تقسیم کند

استاندارد